El Cartell

La gràfica de la Passió Medieval gira al voltant de tres eixos que comparteixen tan les representacions del segle XV com les actuals.

La Parròquia de Santa Maria de Cervera. Tota la nau de l’església convertida i transformada en escenari. L’acció envolta l’espectador, que l’observa com un espai conegut es troba en contínua metamorfosi segons l’acció teatral que es desenvolupa en cada moment.

El text. L’únic element que no ha patit variacions notables en aquests quasi sis segles. Del text s’extreu i s’utilitza un passatge relacionat amb el personatge protagonista del cartell. 

L’emoció. Reflexada en la cara de l’actor o actriu. Per a captar l’expressió facial en detall dels actors, en Joan Porredon utilitza la tècnica artesanal del col·lodió humit, un procés que es va iniciar a mitjans del segle XIX. El ferrotip resultant genera imatges d’un marcat caràcter que accentuen l’expressivitat dels actors i que aporten al conjunt del cartell un aire de realisme màgic que s’adiu bastant amb la representació de la Passió Medieval.

any 2020. Cartell amb la imatge d'Annà, summe sacerdot del Sanedrí,
qui juntament amb Cayfàs van dirigir la conspiració contra Jesucrist i  la persecució dels seus deixebles.
(Actor: Pere Martí)  

any 2019. Cartell amb la imatge de Maria Magdalena, l'apenada.
Expressa el sofriment d'un just i denuncia un judici ple de falsedats.
(Actriu:Gemma Llort)

any 2018. Cartell amb la imatge d'un botxí, en l'escena de l'azot de Jesús,
on li col·loquen la corona d'espines, el septre i el mantell porpra. 

(Actor: Ramon Pijuan) 

  any 2017. Cartell amb la imatge de Verònicha, la dona que ajuda a Jesús al
Carrer de l’Amargura i li eixuga la cara amb el seu mantell.

(Actriu: Rosa M. Caballol)

any 2016. Cartell amb la imatge de Jesús de Natzaret,
predicador jueu nascut a Galilea qui va ser perseguit i crucifixat a Jerusalem.

(Actor: Xavier Hidalgo)
Aquesta primera edició es fan fer 3 cartells amb tres emocions de la Passió de Crist
(dues de les quals són la portada de les dues edicions del llibre)

Disseny: Xavier Miret (Compàs de Volanderes)
Fotografia ferrotip: Joan Porredon


Ferrotip o tècnica del col·lodió humit
 
La tècnica artesanal per aconseguir aquesta imatge és la del col·lodió humit o ferrotip, un procés que es va iniciar a mitjans del segle XIX. El procés per aconseguir aquesta imatge és força llarg i sobretot molt delicat, tot un ritual que s’inicia amb la posada a punt i màxima concentració de l’actor o actriu, i sota l’atenció del cronòmetre la preparació del ferrotip mullant-lo amb el col·lodió i situant-lo a la càmera fotogràfica en el moment precís. Una vegada realitzada la fotografia cal extreure’n la imatge. De nou el cronòmetre torna a zero i banyant la placa amb un seguit de líquids, entre els quals el cianur, se n’extreu la imatge. Tot un espectacle.